På oppfordring legger vi ut et bilde av det nye huset sett i forhold til gården. For de som er kjent, er bildet er tatt like ved “grinda”, der skogen til Bratvedt begynner, ca 450 meter fra gården.

Avstandsbilde av det nye huset: